CzECH COURSES BRNO

In-class & Online Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague
Back to the list

Den dětí / International Children's Day - 5-minute Czech advanced

Dnes se v pokročilé 5-minute Czech zaměříme na první červnový den - den dětí! 5-minute Czech - advanced

Jak jste strávili květen? Dejte nám vědět do komentářů! Zatím můžeme společně přivítat další měsíc, tedy červen. Zaměříme se na první červnový den: na den dětí!


Nejprve oslavíme tento svátek malou gramatickou lekcí: dítě – jaký je to rod? Ano, neutrum (to dítě), ale pozor: v plurálu jde o femininum (ty děti). To je ale záludné (treacherous)!

Takových slov je v češtině pět:

sg: neutrum, plurál: femininum

- dítě (typ kuře), děti (typ místnosti/kosti)

        Dítě bylo hodné. Děti byly hodné.

- oko (auto/město), oči (místnosti/kosti) [ale oka (auta/města)]

      Bolelo mě pravé oko. Pálily mě oči. (My eyes were smarting.)

- ucho (auto/město), uši (místnosti/kosti) [ale ucha (auta/města)]

      Bolí mě levé ucho. Slyšel jsem to na vlastní uši. (I heard it with my own ears.)

sg: maskulinum animatum, plurál: neutrum

- hrabě (kuře + akuzativ: hraběte!), hrabata (kuřata) earl/count

      Pan hrabě tu dnes nebyl. Hrabata pila to nejlepší víno.

- kníže (kuře + akuzativ: knížete!), knížata (kuřata) prince

      Starý kníže přijel už včera. Knížata přijela na ples.


Pojďme se dále podívat na slova, která používáme, když mluvíme s nejmenšími dětmi:

- hajat = spát – proto také „jít do hajan“ znamená „jít spát“ a Český rozhlas uvádí každý večer pořad „Hajaja“ – krátkou pohádku pro děti před spaním,

- papat/hamat/udělat ham = jíst (papání = jídlo),

- bumbat = pít (bumbání – pití),

- hačat / udělat hač = sedět / sednout si,

- blinkat/poblinkat se = zvracet,

- bebí = zranění.


Také hodně používáme zdrobněliny, plurál („Teď uděláme ham!“) a citoslovce („jé, ňuňuňu“).


A víte, co znamená „po o“ a „po spa“? Pokud ano, je pravděpodobné, že máte už trochu větší děti, které chodí do mateřské školy. Nebo že pracujete ve školce. „Po o“ totiž znamená „po obědě“, „po spa“ znamená „po spánku“ a jde o důležitou charakteristiku dne dítěte, které chodí do školky. Je přece důležité vědět, jestli vás rodiče ze školky vyzvednout „po o“, nebo „po spa“!


… a jak slavíme den dětí? Jelikož věříme, že „kdo si hraje, nezlobí“ (idle hands are the devil's playground / busy hands are happy hands),chodíme rádi s dětmi na dětské dny, kde je pro děti přichystanáspeciální zábava. Hry, stanoviště, atrakce…


Děti si hrají a rodiče si mohou trochu odpočinout. Koneckonců na stejný den připadá – i když se nám tozdá poněkud zvláštní – světový den rodičů...


© CzechCourses.cz, 2011 - 2024