CzECH COURSES

 Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague

🎄 Christmas Party 2019 / Vánoční večírek 2019 🎄

Our second Christmas party took place on Friday, December 13 and it was a lovely evening! We had a Christmas Quiz, ate a lot of sweets and drank hot wine, and there was carol singing too! Thank you to everyone who made it such a nice and memorable evening ❤️.


Náš druhý vánoční večírek proběhl v pátek 13. prosince a byl to opravdu krásný večer! Měli jsme kvíz, snědli spoustu cukroví a pili svařené víno, a také jsme zpívali koledy! Děkujeme všem, díky kterým to byl tak skvělý večer ❤️.

Read more

We are 1 year old! / Je nám 1 rok!

Last Friday on September 13, 2019 we celebrated our 1st year in Brno! The party was great and we were so happy to celebrate with our students. We had a lot of food and drinks, and there was a game and various activities. And because it was a birthday party, there was also a cake and a diploma for amazing students who are with us since the very first day. The party didn't finish until 2 am! 

We are extremely grateful to all our students who made it possible, and we are excited about the year to come! ❤️ 


Minulý pátek 13. září 2019 jsme oslavili náš první rok v Brně! Párty byla skvělá a měli jsme obrovskou radost, že jsme naše narozeniny oslavili s našimi studenty. Měli jsme spoustu jídla a pití, a hru a různé aktivity. A protože to byla oslava narozenin, nechyběl ani dort a předávali jsme diplomy skvělým studentům, kteří jsou s námi od našeho prvního dne v Brně. Párty končila po druhé ráno! 

Jsme velice vděční všem našim studentům, díky kterým je to možné, a moc se těšíme na následující rok! ❤️

Read more

In a restaurant / V restauraci - 5-minute Czech Beginner

Today we'll have a look at some basic phrases to use in a restaurant. You'll learn how to order, ask for a check and leave a tip, and some grammar, too! 


Read more

Na svatbě / At the wedding - 5-minute Czech Advanced

V létě má spousta z vás o víkendech nabitý program, protože jste pozvaní na svatby. Dnes se něco dozvíte o nejběžnějších českých svatebních zvycích. 

Read more

Na poště / At the post office - 5 minute Czech Intermediate

Because visiting institutions and public offices can be challenging (even for Czech people!), today in intermediate 5-minute Czech, we'll have a look at some of the vocabulary we encounter when sending a letter, postcard or package. 

Read more

Game Night in Czech Courses


June 14, 2019, Brno

We had a lot of fun on Game Night last week thanks to all our students and their friends who came to play board and card games with us! 


V Brně 14. června 2019 

Díky všem našim studentům a jejich přátelům, kteří si s námi přišli zahrát karty a deskovky, byla Game Night minulý týden velká zábava! 

Read more

Ptáme se na cestu / Asking for directions - 5-minute Czech Beginner

If you are new in a city it may happen that you need to ask for directions and today we’ll learn how to do so in Czech!

 

Read more

Jedeme na chatu! / Heading to the cottage! - 5-minute Czech Advanced

Možná jste si všimli, že mnoho vašich kamarádů a kolegů tráví víkendy mimo město, na chatách a chalupách. V dnešním pracovním listu pro pokročilé se dozvíte něco o tomto českém fenoménu a naučíte se některá slova s ním spojená. 

Read more

Na nádraží / At the train station - 5-minute Czech Intermediate

Summer is getting closer and you are maybe planning to explore our country. Since trains are an affordable and comfortable way of travelling around the Czech Republic, in today's intermediate 5-minute Czech, you'll learn how to buy the right train ticket to your next adventure!

Read more

Jaký máš e-mail? / What's your e-mail address? - 5-minute Czech Beginner

When you want to stay in touch with someone you have met, you need to get his/her telephone number or e-mail („e-mail“ or „e-mailová adresa“). In this beginner 5-minute Czech, we will learn how to ask for someone’s e-mail address and how to give yours.

Read more
View more
© CzechCourses.cz, 2011 - 2020