CzECH COURSES BRNO

In-class & Online Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague
Back to the list

Květen je za dveřmi /  May is here - 5-minute Czech advanced

Za dveřmi je květen (být za dveřmi – “it is going to happen soon”)! A proto si dnes budeme povídat právě o něm…5-minute Czech - advanced

Květen, nebo máj?

Pátý měsíc v roce má (jako jediný) v češtině dva názvy. Ale jaký je mezi názvy rozdíl? Květen je neutrální název, máj je poetismus, který najdeme v literatuře/frázích.

Slovo „květen“ vzniklo ze slova „kvést“ (to bloom). Je to novější název. V češtině se „květen“objevil poprvé v roce 1805, ale rychle se stal oblíbenější než originální a starý „máj“.


„Máj“ dnes obvykle neříkáme, ale všichni známe:

- svátek 1. máj / První máj – svátek (proto velké písmeno!) všech zamilovaných,

- májový deštíček – rychlý a krátký déšť v květnu,

- začátek Máje, díla spisovatele Karla Hynka Máchy, který umíme zpaměti (umět zpaměti – “to know by hearth”): „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.“

Jako reakce právě na dílo K. H. Máchy možná vznikla tradice, že se 1. května zamilované páry líbají pod rozkvetlou třešní. To aby žena byla pořád krásná a přitažlivá!


Stavění májek

Starší zvyk je stavění májky. Májka (nebo ta máj či ta máje) – to je vysoký jehličnatý strom (coniferous tree), který nemá větve (branches) a kůru (bark). Jen nahoře má větve a je ozdobený barevnými stuhami (decorated with colourful ribbons) a věncem z chvojí (wreathwith fir branches). Je to symbol lásky, plodnosti a jara. Májka se staví na vesnicích nejčastěji 30. 4. nebo 1. 5.


První noc musí muži májku střežit (= hlídat, to guard) – muži z jiných vesnic se totiž snaží májku pokácet (to cut down)/poničit (to damage) ji! A to by byla pro vesnici ostuda (shame)! Stavění májky má v Česku dlouhou historii. Byla to vždy velmi oblíbená tradice, která se pojila se zábavou, tancem a dalšími zvyky. V 18. a 19. století dokonce lidé stavěli tolik májek, že vznikaly zákazy: Nekácejte stromy, nebo dostanete pokutu!


Co dělat v květnu?

Ani tento květen nedoporučujeme kácet stromy nebo dělat jiné věci, za které lze dostat pokutu. Dobrý tip je věnovat se svému koníčku, například zahradě. Na zahradě je v květnu nutné sázet a zalévat/zalívat květiny (to plant and to water plants), stříhat živé ploty (to cuta live fence), sekat trávu (cut the grass), … Dost možná se budete nakonec místo otázky „Co dělat?“ ptát: „Co dělat dřív?“

© CzechCourses.cz, 2011 - 2024