CzECH COURSES BRNO

In-class & Online Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague
Back to the list

Velikonoce / Easter - 5-minute Czech Advanced

A jsou tady Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek! Jak oslavujeme vzkříšení Ježíše Krista tady v České republice a jaká slova se vám o Velikonocích budou hodit?   5-minute Czech Advanced


Pozor, Velikonoce – slovo jen v množném čísle. Má tyto tvary:

1. Velikonoce jsou křesťanské svátky.

2. Neumím si představit křesťanský rok bez Velikonoc.

3. Pomlázka patří k Velikonocům. (Ne k Velikonocím!)

4. Mám rád Velikonoce.

5. Velikonoce!

6. O Velikonocích budu chodit po městě s pomlázkou.

7. S Velikonoci, Velikonocemi jsou spjaty („být spjatý s“ = be linked to) různé tradice a zvyky. 


Víte, jak se jmenují jednotlivé dny svatého týdne (holy week)? Píšou se s velkým písmenem u adjektiva:

Květná neděle (Palm Sunday)

Modré pondělí = Žluté pondělí (Holy Monday)

Škaredá středa (také Sazometná středa) (Holy Wednesday)

  Tento den Jidáš zradil Krista – byl to velký zrádce. Dnes má slovo Jidáš/jidáš v češtině tři významy:

       - Jidáš (maskulinum animatum) – biblická postava                                                                                                                                                                                           „Proč Jidáš zradil Ježíše?“ 

       - jidáš (maskulinum animatum) – zrádce, proradný člověk                                                                                                                                                                            „Politikům nemůžeš věřit, protože to jsou jidáši.“

       - jidáš (maskulinum inanimatum) – pečivo, které se peče o Velikonocích.                                                                                                                                                  „Nemáš recept na jidáše? K Velikonocům jidáše patří a já nevím jak je upéct.“

  V tento den se má uklízet. I proto se středě říká sazometná – vymetaly se saze z komínů.

Zelený čtvrtek (Maundy Thursday)

  Brzy vstát – tedy „vstát se slepicemi“ – a péct jidáše, to je tradiční náplň Zeleného čtvrtku. Také jíst zeleninu – nejlépe zelenou. Dnes holdujeme              (holdovat = mít hodně rád) zelenému pivu.

Velký pátek (Good Friday)

  Tento den si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista na kříži. Od roku 2016 je Velký pátek státní svátek – máme volno.

Bílá sobota (Holy Saturday)

Boží hod velikonoční = Velikonoční neděle = Zmrtvýchvstání Páně (Easter Sunday)

  Peče se mazanec (Easter bread) a velikonoční beránek (Easter lamb cake). Muži připravují pomlázku (svazek prutů s barevnými pentlemi na konci,    easter stick), ženy velikonoční vajíčka –kraslice (= painted eggs).

Velikonoční pondělí (Easter Monday)

   S pomlázkou chodí muži „vyšlehat“ („šlehat“ to whip) ženy, aby neuschly. Na východní Moravě se dodržuje také „oblévačka“ – muži ještě polijí           ženy studenou vodou. Za odměnu dostanou muži od žen koledu – malovaná vajíčka, velikonoční pečivo nebo „frťana“ (= a shot) alkoholu. Když muži       chodí šlehat ženy, říkají: „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, však vám slepička snese jiný“

   Jak ale připravit malovaná vajíčka? Obarvovat můžete „vyfoukaná“ („vyfoukaný“ blown) i uvařená vajíčka. Můžete použít přírodní barvy (cibuli,             špenát, řepu, …), „voskovou batiku“ (wax batik), „vyškrabování“ (scraping), „leptání“ (etching) nebo zdobení „slámou“ (straw) nebo „krajkou“               (lace). 


Velikonoční pondělí je státní svátek a pozor, jsou zavřené obchody! Krásné Velikonoce! Mužům přejeme bohatou koledu a ženám hodně koledníků, aby neuschly!  


© CzechCourses.cz, 2011 - 2024