CzECH COURSES BRNO

In-class & Online Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague
Back to the list

Pět smyslů / The five senses - 5-minute Czech Intermediate

We are back with our 5-minute Czech worksheets so that you can use the quarantine time to improve your Czech! Today in the intermediate 5-minute Czech worksheet, you'll learn some verbs related to the five senses.5-minute Czech - Intermediate

Zrak       The sense of sight

vidět + accusative     to see

„Už vidím Evu a Marka!”       “I can see Eva and Mark already!”

„Vidíš to (taky)?“ “Can you see it (too)?”

„Nikdy jsem to neviděl.“        “I have never seen it.”


Sluch      The sense of hearing

slyšet + accusative            to hear

„Slyšel jsem tu písničku v rádiu.”     “I heard this song on the radio.”

„Slyšíte mě?“     “Can you hear me?”


poslouchat + accusative  to listen

„Rád poslouchám vážnou hudbu.“    “I like listening to classical music.”

„Posloucháš mě?” “Are you listening to me?” 


Čich       The sense of smell

cítit + accusative              to smell

„Necítíš ten plyn?“ “Can’t you smell the gas?”


vonět/smrdět     to smell good/bad

„Ta polévka voní nádherně.“      “The soup smells delicious.”

„Tady něco strašně smrdí.“         “Something really stinks here.”


Chuť       The sense of taste

chutnat/ochutnat + accusative      to taste, to try

„Ochutnal jsi tu polévku?“      “Have you tasted the soup?“


(ne)chutnat +  dative   to taste good to someone = to like (about food)

„Čokoláda mi chutná, ale káva mi nechutná.“ “I like chocholate, but I don’t like coffee.” 


Hmat     The sense of touch

dotýkat se/dotknout se + genitiv     to touch

„Nedotýkat se!“ “Do not touch!”

© CzechCourses.cz, 2011 - 2024