CzECH COURSES BRNO

In-class & Online Czech Language Courses for Foreigners in Brno & Prague
Back to the list

🎄 Christmas Party 2019 / Vánoční večírek 2019 🎄

Our second Christmas party took place on Friday, December 13 and it was a lovely evening! We had a Christmas Quiz, ate a lot of sweets and drank hot wine, and there was carol singing too! Thank you to everyone who made it such a nice and memorable evening ❤️.


Náš druhý vánoční večírek proběhl v pátek 13. prosince a byl to opravdu krásný večer! Měli jsme kvíz, snědli spoustu cukroví a pili svařené víno, a také jsme zpívali koledy! Děkujeme všem, díky kterým to byl tak skvělý večer ❤️.


© CzechCourses.cz, 2011 - 2024